[["Visa", 1], ["MasterCard", 29], ["Visa D\u00e9bito", 30], ["MasterCard D\u00e9bito", 31], ["Maestro", 32]]